Bank nie może żądać opłaty za korzystanie z kapitału. Korzystny dla frankowiczów wyrok TSUE w sprawie C-520/21

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny wydał wyrok korzystny dla konsumentów posiadających kredyty frankowe. Trybunał w wyroku z dnia 15.06.2023 r. orzekł, że dyrektywa 93/13 nie pozwala bankom na żądanie od konsumentów rekompensaty wykraczającej poza zwrot wypłaconego kapitału oraz poza zapłatę odsetek ustawowych za zwłokę. Oznacza to, że banki nie będą mogły żądać od frankowiczów tzw. opłat za korzystanie z kapitału w przypadku nieważności umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej z bankiem.

Sąd podzielił przy tym wcześniejszą opinię Rzecznika Generalnego Anthony’ego Michaela Collinsa z dnia 16.02.2023 r., że dopuszczenie dochodzenia przez bank tzw. opłat za korzystanie z kapitału stałoby w sprzeczności z prawem Unii, pozbawiając powołaną dyrektywę jej skuteczności i doprowadziło do rezultatu niezgodnego z jej celami. Umożliwienie bankom dochodzenia od kredytobiorców takich rekompensat mogłoby niejako „zachęcić” banki do stosowania nieuczciwych warunków kontraktowych w umowach kredytu zawieranych z konsumentami, gdyż mogłoby się okazać, że narzucanie konsumentom nieuczciwych warunków byłoby wówczas dla banku opłacalne, a przynajmniej zmniejszyłoby ryzyko gospodarcze banku stosowania takich nieuczciwych praktyk.

Trybunał podkreślił, że uznanie umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego za nieważną jest konsekwencją niezgodnego z prawem działania banku, zatem nie można dopuścić by bank czerpał korzyści gospodarcze z takiego bezprawnego działania.

Jednocześnie Trybunał nie wykluczył, aby konsumenci mogli żądać od banku rekompensaty wykraczającej poza zwrot opłaconych rat miesięcznych kredytu.

Jeśli masz bądź spłaciłeś już kredyt frankowy (indeksowany lub denominowany we frankach szwajcarskich) – zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią w celu analizy twojej umowy kredytowej i sprawdzenia możliwości odzyskania nadpłaconych rat kredytowych.

Right Menu Icon